Retina Hastalıkları Ve Cerrahisi (Vitrektomi)

vitrektomi

Retina gözün en arka kısmında bulunan sinir tabakasıdır. Görüntünün elektrik sinyalleri halinde beyine iletilmesini sağlar. Retina hastalıklarının tedavisi hastalığın aşamasına göre farklılık gösterebilir. Sıklıkla lazer tedavisi ve cerrahi müdahale şeklindedir. Tüm retina hastalıklarının tetkik ve tedavisinin yapılabildiği kliniğimizde, retina hastalıkları tetkiklerinde kullanılan fundus anjiyografisi (FFA), optik koherens tomografi (OCT) ve göz ultrasonografi cihazları, diyabete bağlı kanamalar, retina damar tıkanıklıkları ve retinada oluşan yırtıkların tedavisinde kullanılan argon lazer cihazı da bulunmaktadır. Kliniğimizdeki argon lazer cihazı multispot (aynı anda çok sayıda atış yapabilme) özelliğine sahiptir. Bu sayede lazer tedavisi hem daha hızlı hem de ağrısız bir şekilde yapılabilmektedir.

Diyabete bağlı ciddi görme kayıpları, retina dekolmanı, göz içi kanamalar, göz travmaları, makula deliği ve epiretinal membran cerrahisi gibi hastalıkların tedavisi vitrektomi ameliyatı (retina mikrocerrahisi) ile mümkün olmaktadır. Kliniğimizde en son teknolojik cihazlar ile vitrektomi cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır. Sarı nokta hastalığı ileri yaşta ciddi görme kaybı ve körlük sebeplerinin başında gelmektedir. Kliniğimizde sarı nokta hastalığının teşhis, tedavi ve takibi alanında uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Sarı nokta hastalığı kuru ve yaş tip olarak ikiye ayrılır. Kuru tipte antioksidanlar ve vitamin kombinasyonu kullanılır. Yaş tipte lazer veya göz içine ilaç enjeksiyonu tedavileri uygulanır.

RETİNA HASTALIKLARI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

 • Konjenital (doğumsal)

 • Herediter (kalıtsal)

 • AMD (yaşa bağlı makula dejeneresansı)

 • Enflamatuar hastalıklar

 • Sistemik hastalıklara bağlı bozukluklar (hipertansiyon, diyabet, kollagenozlar vs)

 • Makuler hastalıklar (görme merkezini tutan)

 • Retinal toksisite (ilaçlara bağlı retina hasarı)

 • Tümörler, retina yırtık ve delikleri, retina dekolmanı


BAŞLICA BELİRTİLERİ

 • Ani veya yavaş görme azalması

 • şık çakmaları

 • Sinek uçuşmaları, göz önünde dolaşan cisimler, görüşün perdelenmesi

 • Geçici ve kısa süreli görme kaybı

 • Görüş alanında karanlık bölgeler


Retina hastalıklarının hiçbir belirtisi olmayabilir.

Aniden veya yavaş bir şekilde görme kaybı yapabilir!ERKEN TANI NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

Retina hasarı oluştuktan sonra iyileşmeyebilir; çünkü hasar gören retina hücreleri kendini yenileyemez.

TANI VE TETKİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 • Subjektif: Anamnez (öykü), görme keskinliği, kontrast duyarlık, PAM (Potential Acuity Meter), görme alanı, Amsler kartı.

 • Objektif: Göz dibi muayenesi (Direkt ve Indirekt Oftalmoskopi), FFA (Fundus Fluorescein Anjiyografisi), ICG (Indocyanin Green Anjiyografisi) Elektrofizyolojik tetkikler (ERG, EOG vs), OCT (göz tabakalarının laser tomografisi)

retina_normal Normal FFA
retina_anormal Anormal FFA

DİYABETİK RETİNOPATİ (DRP)

Dünyada körlüğün en sık rastlanan nedenlerinden biridir. Şeker hastalığının başlamasından ortalama 10 yıl sonra şekere bağlı göz hastalığı ortaya çıkar, bu bir mikroanjiyopatidir. Mikroanjiyopati; kılcal damarlarda tıkanıklıklar şeklinde kendini gösterir; ileri safhalarda göz içi kanamaları, bant oluşumu, retina dekolmanı oluşabilir. Göz dibindeki damar hasarının seviyesi FFA ile belirlendikten sonra, gerekirse retinaya laser fotokoagülasyon tedavisi uygulanır. Hasta 3–6 ayda bir muayene edilmeli, anjiyo ve laser gerekirse tekrarlanmalıdır. Şeker hastalığında kaybedilen görme kazanılamaz, laser tedavisinde amaç körlüğü engellemektir.

Hiçbir şikâyetiniz olmasa da, en geç altı ayda bir göz dibi muayenesi yaptırmanız uygun olur.

retina erken evre Erken (nonproliferatif) Evre
retina ileri evre İleri (proliferatif) Evre
retina ileri makula odemi İleri Makula Ödemi

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI (AMD) (Sarı Nokta Hastalığı)

Toplumdaki yaşam süresi uzadıkça, yaşlılıkla ilgili hastalıkların oranı da artmaktadır. Yaşa bağlı makula dejeneresansı (AMD) 65 yaşın üzerindeki hastalarda görme kayıplarının en büyük kısmını oluşturmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte sigara içenlerde, yüksek tansiyonu ve kolesterolü olan hastalarda daha sık görülmektedir. Kuru tip ve yaş tip olmak üzere başlıca iki tip AMD vardır. Kuru tip zamanla yavaş olarak görme kaybına neden olur. Yaş tipte yeni damar oluşumları ve bu damarların oluşturduğu zardan gelişen kanamalarla çarpık görme ve ani görme kaybı meydana çıkabilir. Bu durum göz anjiyosuyla (FFA) ve gözün laser ışığıyla tomografisi (OCT) tetkikleri ile saptanabilir.

retina fundus goruntusu

RETINITIS PIGMENTOSA (Tavuk Karası)

Hastalığın en belirgin özelliği hastaların geceleri iyi görememesidir. Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde gündüz görme de zamanla azalabilir. Genetik bir hastalık olduğu için henüz bilinen bir tedavisi yoktur.

Randevu ve Bilgi İçin 7/24 Çağrı Merkezimizi Arayın 444 7 044